ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักครูและปรับปรุงอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๕/๒๙ เพื่อเป็นห้องประชุม ด (อ่าน 479) 05 ธ.ค. 59
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดทรงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 571) 05 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๓/๒๖ และอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (อ่าน 686) 12 ก.ย. 58
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) (อ่าน 969) 26 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 753) 26 ส.ค. 58
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิ่มพระเกียรติฯ (อ่าน 666) 10 ก.ค. 58