ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
  การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสมอทอง
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,13:50   อ่าน 33 ครั้ง