ภาพกิจกรรม
วันครู ๒๕๖๓
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
    ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยคต ภายใต้แก่นสาระ “โลกก้าวไกล  ครูไทย  ก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,21:50   อ่าน 22 ครั้ง