ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (6กลยุทธ์) สู่การปฏิบัติจริง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2 พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (๖กลยุทธ์) สู่การปฏิบัติจริง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,15:09   อ่าน 21 ครั้ง