ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านสมอทอง ยินดีต้อนรับ ผอ.ศักดิ์ดา ทิพวรรณ์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้
อำนวยการโรงเรียนบ้านสมอทอง
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,14:50   อ่าน 21 ครั้ง