ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านสมอทองเปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512  โดยประชาชนบ้านสมอทองได้สละทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มีนายเกราะ แก้วการไร่ บริจาคที่ดินจำนวน 17 ไร่ 40 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน  เปิดสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  42  คน  นายลม้าย  คงเพียร  เป็นครูใหญ่คนแรกนับรวมถึงปีการศึกษา 2562  เป็นเวลา 50 ปี