ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ม.ค. 63 องคมนตี ตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการกองทุ่นการศึกษา
พลเอกไพลบูรณ์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมติดตาม การดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการกองทุ่นการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนบ้านสมอทอง